Uncategorized

תרומה לקהילה- לתת מעצמך ולחוש מעורב

תרומה לקהילה

אין כמו תרומה לקהילה כדי לחוש חלק בלתי נפרד ממנה. פעולות של נתינה לקהילה יכולות להיות פעולות פשוטות מאד ואין צורך בהוצאת פרויקטים מורכבים אל הפועל על מנת לחוש נתינה, לשנות את העולם ולהרגיש חלק מהסביבה.

נכון כי יש אנשים אשר חושבים כי תרומה לקהילה חייבת להתבטא בכסף, אך ישנן עוד דרכים רבות לסייע ולתרום כמו למשל לקחת על עצמנו אחריות סביבתית, ליצור ריאה ירוקה באזור שלנו, להצטרף לשלל פרויקטים קהילתיים ולראות היכן אנו יכולים להשתלב ולתרום כשכל שעלינו לעשות הוא להשקיע זמן מה מחיינו או לחלופין להשתמש במשאבים הקיימים שלנו ולהעביר רעיונות הלאה. אנו יכולים להצטרף לקבוצות אשר מעודדות פעילות חיוביות ואנו יכולים ליזום בעצמנו את התרומה ולמעשה אנו לא חייבים לצאת מגדרנו על מנת לחוש חלק מהסביבה ועל מנת להעניק מעצמנו. תרומה לקהילה יכולה להעניק לכל אחד ואחת מאיתנו לא פחות מאשר אנו נותנים לה.

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה

תרומה לקהילה- להיות חלק מפעילות משמעותית

לפעמים זה נדמה כי כאשר אנו תורמים לקהילה רק הקהילה מרוויחה מכך, אך למעשה אין זה כך בכלל. רוב האנשים אשר תורמים לקהילה חשים שהם חלק בלתי נפרד ממנה ונהנים מסיפוק עז שמתחבר לתחושת הנתינה. העובדה כי אנו מבצעים תרומה לקהילה מעניקה לנו תחושה של שייכות והופכת אותנו להיות חלק בלתי נפרד ממנה. בין אם התרומה שלנו זוכה להערכה סביבתית או לא, התוצאות שלה תמיד נראות בשטח והתחושה האישית היא תמיד טובה לאחריה. התרומה היא חלק בלתי נפרד מביצוע שינוי אמיתי בחברה או בסביבה בה אנו נמצאים.

על מנת להשתתף בפעולות של תרומה לקהילה מומלץ שכל אחד ימצא לעצמו את התחום אשר מעניין אותו. ישנם אנשים אשר ערים למצוקתם של אנשים בעלי מוגבלויות והם יכולים להצטרף לפעילויות שונות ולרוב לזכות גם בהערכת תודה ומשמעותיים וישנם אנשים אשר חשים בנוח בקרב ילדים ונהנים להשתלב בפעילויות אשר מערבות אותם. כמובן, ישנם אנשים אשר עבורם תרומה לקהילה היא מתן כספים וכמובן שגם זו עזרה גדולה מאד.

 

About the author

Kate

Leave a Comment