Uncategorized

כיצד ניתן להנחיל ערכים של קיימות ואיכות הסביבה לילדים?

קיימות ואיכות הסביבה לילדים

 

כדי להנחיל את הערכים של קיימות ואיכות הסביבה לילדים חשוב מאוד להבין כי השניים קשורים בקשרי גומלין. ההבנה מתחילה אצל האדם המחנך- הורה, מורה, גננת ועוד. קיימות- מלשון לקיים, הכוונה ששתי מערכות מקיימות בינהן שיווי משקל וקשורות זו בזו, אם האחת נפגעת כך גם השנייה וחוזר חלילה. מכאן, שאדם וסביבה קשורים זה בזה – לאדם יכולת להשפיע על הסביבה.

 

כאשר מלמדים אודות קיימות ואיכות הסביבה חשוב להקפיד על שפה ומגוון

 

קיימות ואיכות הסביבה הן מושגים שאפשר להעביר לילדים בגילאי הגן ובית הספר היסודי בפשטות. אפשר, בתור התחלה, לשחק משחק אסוסיאציות של מה מזכירה לי המילה קיימות? מה זה אומר סביבה בשבילי? לצייר שמש גדולה על הלוח ושהילדים יאמרו או יציירו בעצמם את האסוסיאציות.

 

ניתן לספר סיפור אודות קיימות ואיכות הסביבה ולגזור ממנו את מוסר ההשכל- לא חסרים סיפורים יפים המתאימים לילדי גיל הגן ובית הספר. כדי להסביר את המושג בצורה בהירה וישירה אפשר גם לצייר את כדור הארץ ולצידו להדביק תמונות של הילדים או אפילו אנשים שהם ייצרו בעצמם מחומרים ממוחזרים- שאירות בדים, קרטוני ביצים , קלקר ועוד. אפשר להעביר את הפעילות עצמה בחיק הטבע כדי להמחיש לילדים מהן פעולות מקיימות ושומרות על הסביבה.

 

חשוב מאוד לאורך הדרך לשמור על שפה בהירה אשר תעביר לילדים את המסר. להדגיש כל הזמן את יחסי הגומלין בין השניים ובעיקר להסביר מהי קיימות משום שזהו מושג שנכנס לשימוש רק בשנים האחרונות ועדיין לא מוכר לכולם. ישנה חשיבות רבה גם לעודד את ההורים לתשאל את הילד אודות קיימות ואיכות הסביבה – מה הוא למד היום, כיצד אפשר להשפיע, לבקש שיתן דוגמאות. בדרך זו הילדים למעשה מטמיעים את החומר שהם למדו.

 

לסיכום, קיימות ואיכות הסביבה הם מושגים אשר חשוב מאוד להעביר לילדים החל מגיל צעיר משום ששמירה על הסביבה תלויה גם בדור הבא. ניתן לעשות זאת במגוון דרכים יצירתיות אשר יגרו את הילד להשתתף ובנוסף לבקש מההורים להמשיך את התשאול גם בבית על מנת להטמיע את הערכים שהילד למד.

 

About the author

Kate

Leave a Comment