Uncategorized

מחיר ביטוח אובדן כושר | ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים – ביטוח אובדן כושר עבודה

drinking-water-597001__180
Written by Kate

 מחיר ביטוח אובדן כושר | ביטוח מקצועי | ביטוח מנהלים – ביטוח אובדן כושר עבודה

 

כל אחד מכיר בעובדה כי החיים אינם צפויים. וכדי להבטיח את חיינו בעתיד ולקחת אחריות כלכלית לעצמנו ולמשפחתנו, יש לדאוג לעתיד לבוא גם לפי תסריטים שלא היינו רוצים לחשוב עליהם. בגיל צעיר אנו נכנסים לשוק העבודה, אם כשכירים או כעצמאים ומשקיעים את מיטב שנות חיינו בקידום קריירה ועבודה, בונים את כלכלת המשפחה ודואגים לעצמנו ולמשפחתנו. אך מה לגבי העתיד? מה קורה כאשר אנו מאבדים את יכולת העבודה שלנו ואין ההכנסות שלנו גבוהות כבעבר? כדי שמקרים כאלו לא יפתיעו אותנו בעתיד, כדאי לנו לכסות עצמנו בביטוח אובדן כושר עבודה שידאג לפרנס אותנו ואת משפחתנו במידה ויתרחש התסריט הלא רצוי ולא מתוכנן בעתיד.

ביטוח אובדן כושר עבודה נותן לנו את השקט הכלכלי ומבטיח כי הכנסתנו תישמר גם במקרים עתידיים של בריאות לקויה, מחלה, פציעה או תאונה שתנטרל מאתנו את היכולות שלנו ותגרום לנו לאיבוד כושר העבודה.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא סעיף הכרחי וחשוב בתוך הביטוחים הפנסיונים שכדאי לקחת בחשבון כאשר אנו חותמים על החוזה הביטוחי. למבוטח בביטוח מנהלים יש אפשרות להוסיף את ביטוח אובדן כושר עבודה כחלק אינטגרלי מחוזה הביטוח שלו, בין אם הוא עצמאי או שכיר.

את ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לערוך בפרמיה קבועה או משתנה כשלכל אפשרות יש את היתרונות והחסרונות בהתאם לצרכי המבוטח ויש לתת עליהן את הדעת בעת חתימת החוזה הביטוחי.

גם מבוטחות בביטוח אובדן כושר עבודה שהרו וילדו ומסיבה זו הפסיקו את עבודתן יוכלו להנות מסכומי הפיצויים של ביטוח אובדן כושר עבודה. לפי המקובל בחוק ההגדרה המירבית של אובדן כושר עבודה היא עד 75 אחוזים משיעור העבודה של המבוטח עד לרגע בו איבד את כושר העבודה או לחלופין עבודה אחרת בתחום עיסוקו או השכלתו של המבוטח.

יש להבין כי קיים גם אובדן כושר עבודה חלקי ולגביו תנאים אחרים.

כאשר ימומש ביטוח אובדן כושר עבודה יקבל המבוטח את סכום הפרמיה שנקבעה בעת עריכת הביטוח בעד כל התקופה שבה אינו יכול לעבוד בשל מחלה, תאונה וכו ותשלום זה יפסק כאשר יבריא המבוטח או יחזור לעבודתו. או במקרים אחרים, לצערנו יופסק התשלום החודשי כאשר המבוטח נפטר.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא סעיף הכרחי וחשוב ביותר ויש לתת עליו את הדעת בבואנו לערוך תנאי ביטוח.

 

About the author

Kate

Leave a Comment