Uncategorized

הקוד האתי | איכות הסביבה | קיימות עסקית – קיימות וסביבה

הקוד האתי | איכות הסביבה | קיימות עסקית – קיימות וסביבה 

קיימות וסביבה הינם למעשה מושגים אשר מתנהלים טוב ביחד, ואכן ניתן לראות שלשניהם קיימת אותה מטרה.

המושג קיימות הינו מושג אשר מדבר על המשך תהליך מסוים עם נקודת זמן שקיימת בו.

כל איכות הסביבה זה בעצם שמירה על כדור הארץ, וכן צמצום של כל הזיהום הסביבתי והפעולות אשר יש לקיים בכדי לשמור על הסביבה.

ואכן אנו יכולים לראות שבשנים האחרונות ישנה מודעות אשר הולכת וגוברת לכולם בכל העניין אשר קשור בנושא של קיימות וסביבה, וזאת בכדי שיהיה שמירה והגנה על כדור הארץ, ואכן אנו יכולים לראות שהיום בכל העולם קיימת הסברה והרחבה על נושאים אלה.

כאשר מסתכלים על מושג הקיימות רואים שזהו למעשה מתחם רחב ביותר אשר יש לו נושאים רבים והוא עוסק בתחומים רציניים.

הקיימות בעצם מדברת על משאבי טבע שונים שקיימים ומשמשים את בני האדם.

ואכן למרות שקיימות וסביבה הם שניהם מושגים אשר הולכים ביחד עדיין קיים בינהם הבדל, לקיימות בעצם ישנה מטרה והיא לשמור על משאבי הטבע השונים שקיימים אך עם אופן ושימוש שהוא נכון בהם, כמו למשל אין היא מבקשת להפסיק את השימוש אשר נעשה עם המים או העצים אך היא כן מבקשת להתנהל באופן כזה שהיא תצמצם את כל הנזק הסביבתי ותחסוך להם את אותם משאבים.

שימוש נכון במשאבים הללו יחסוך זמן וכסף כאשר יבנו מבנים שהם חדשים.

כל הנושא של קיימות וסביבה מתבטא בכך שישנו צורך לשמור על הקיים וזה על ידי מניעת מזהמים, רבים נוטים לחשוב שזיהום סביבתי נוצר מכך שישנם מפעלים גדולים אשר גורמים זאת, אך המחשבה הזאת היא למעשה מחשבה שהיא מוטעית ואינה נכונה.

את הנזק העיקרי שנעשה גורמים באמת המפעלים גדולים אך בעצם כל אזרח באשר הוא יכולים לתרום עבור קיימות וסביבה ובכך יהיה עבורנו עולם שהוא טוב יותר איכותי יותר נקי יותר ובריא יותר.

למעשה כל ההפרדה של פסולת, מחזור, נסיעה ברכבים שהם ירוקים ועוד דברים רבים יכולים לגרום לצמצום של כל הזיהום הסביבתי וכן להקנות אורח חיים בריא ותקין.

 

About the author

Kate

Leave a Comment