Uncategorized

הלוואה ברגע | הלוואה לכל מטרה | הלוואות – הלוואה

twenty-19925_640
Written by Kate

הלוואה

 
הלוואה היא מתן כסף לאדם מאדם אחר או מכל גוף אחר שיכול להיות גוף בנקאי, פיננסי או פרטי והוא הגוף המלווה.
ההלוואה היא מתן אשראי אשר אמור להיות מוחזר למלווה במועד בו קבעו הלווה והמלווה ובעל תנאים שנקבעו בין השניים מראש.

בדר"כ, לכל הלוואה תהיה ריבית אותה יצטרך הלווה לשלם , אותה ריבית היא אחוז שנקבע מראש והיא הרווח אותו מקבל המלווה.

 

הלוואות הניתנות ע"י בנקים בדר"כ ממומנות ע"י פיקדונות של הציבור.

ישנם סוגים שונים של הלוואות.

משכנתה היא הלוואה, כמו כן גם חיוב כרטיס אשראי הוא הלוואה, איגרות חוב ועוד.

כאשר לוקחים הלוואה למשכנתה משעבדים את נכס המקרקעין אותו קונים לבנק עד אשר מחזירים את הסכום במלואו.

אם אין באפשרות הלווה להחזיר את ההלוואה למשכנתה, הבנק יכול למכור את הנכס על מנת לקבל את כספו חזרה.

 

בשנים האחרונות התפתחה מגמה חדשה בה ניתן לקחת הלווואה חברתית , הלוואת המונים.

הלוואה מסוג זה, מאפשרת לאנשים ועסקים לקבל הלוואות הממומנות ע"י צד שלישי שאינו קשור וכך הלווה לא צריך לשעבד דברים כחלק מתנאי ההלוואה.

הלוואות מסוג זה מתבצעות דרך פלטפורמת האינטרנט , דבר שמביא לחיסכון בהוצאות גם למלווים וגם ללווים.

אנשים רבים נוטים לקחת הלוואות על מנת לממן הוצאה גדולה לרכישת נכס, רכב או אפילו לסגירת מינוס.

הלוואה היא דבר המומלץ ע"י הבנקים עבור אנשים הנמצאים במינוס (אוברדראפט\ משיכת יתר) וזאת בשל העובדה שאחוז הריבית אותו משלם בעל החשבון על המינוס גבוהה מהאחוז אותו משלם על הלוואה ולכן ממליצים הבנקאים לקחת הלוואה על מנת לסגור את המינוס.

 

הגופים המלווים השונים מציעים הלוואות מותאמות אישית לכל אדם, ישנן הלוואות המתאימות לחיילים, סטודנטים ועוד.

 

 

About the author

Kate

Leave a Comment