Uncategorized

ביטוח מקצועי | מחיר ביטוח מנהלים | ביטוח מנהל- ביטוח מנהלים

calculator-385506__180 (1)
Written by Kate

ביטוח מנהלים

ישנם תוכניות ביטוח שונות אשר מאפשרות ללקוח לקבל את כל הזכויות המגיעות לו.

בין הביטוחים השונים ישנו את ביטוח מנהלים אשר מתאים עבור כל אדם העובד בעבודה, ואין זה אמור להיות רק כאלו שהם מנהלים אלא כל עובד שכיר רשאי גם הוא לקבל ביטוח מנהלים.

הביטוח מנהלים זוהי תכנית ביטוח אשר מתבצעת באופן כזה שבכל חודש יורד סכום של כסף ממשכורתו של האדם, סכום זה מוגדר תחת הגדרת הפרשת עובד ומעביד וכן זה אף ניתן כחלק מהתגמולים ופיצויי הפיטורים.

כאשר האדם יוצא בגיל מאוחר לפרישה של פנסיה אזי הוא יודע שיש לו כסף שמיועד לאותה עת, וזאת בעקבות כך שכל שנות עבודתו הופרשו כספים ממשכורתו עבור הפנסיה וקופות הגמל השונות.

ביטוח מנהלים ידוע גם בשמו המסחרי, ביטוח חיים עבור שכירים  והוא מהווה את התחליף הפנסיוני שהיה נמכר בעבר.

 

ביטוח מנהלים אמנם מכיל בתוכו את המילה מנהלים אך הוא אינו מתייחס רק למנהלים אלא לכל העובדים בארגון.

מבוטח אשר יש לו ביטוח מנהלים וביטוח חיים יכול גם להוסיף לכך ביטוח אובדן כושר עבודה.

הפוליסה מורכבת על ידי הבחירה האישית של המבוטח, שכן ישנה רשות לבחור את העדפות על פי הרצון האישי.

 

כאשר ישנו ביטוח מנהלים ונעשות הפקדות כספים אזי הם מורכבת מהפרשת עובד והפרדת מעביד כאשר הניהול הוא שישנם כספים ההולכים עבור פיצויים, עבור תגמולי עובד, תגמולי מעביד, וכן רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה.

עובדים רבים זקוקים לביטוחי מנהלים משום שזהו הביטוח אשר מעניק להם את החיים הנכונים והטובים לאחר שהם יוצאים לפנסיה בגיל מבוגר.

ביטוח זה דואג גם למשפחתו של המבוטח במקרה של מוות.

 

כל אדם רשאי להמשיך בעבודתו תוך ידיעה שישנם כספים המופרשים עבורו עבור גיל הזיקנה.

הפנסיה היא זו אשר דואגת לאדם שכביכול תהיה לו משכורת שאיתה הוא יוכל להמשיך כל חייו להתפרנס בכבוד.

פעמים רבות ניתן לראות אנשים מבוגרים אשר מתקשים לחיות לאחר שהם פורשים לפנסיה ובכדי שאותו קושי לא יגיע נתון האדם תחת מצב שהוא מקבל את האפשרות לחסוך עבור עתידו.

About the author

Kate

Leave a Comment