Uncategorized

ביטוח מקצועי | אחריות מקצועית | ביטוחים- ביטוח אובדן כושר עבודה

man-1079245__180
Written by Kate

ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה זהו ביטוח אשר מעניק הגנה וחסות עבור מצבים שונים כמו מקרים בהם האדם נפגע פגיעת עבודה או חלה במחלה כלשהי, ובעקבות כך איננו יכול להמשיך לעבוד בעבודתו הקודמת.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח אשר מעניק לאדם הגנה וחסות מלאה אודות כל הפגיעות הקשורות בענייני עבודה, וזאת על מנת שהאדם יוכל להמשיך להתקיים בצורה נאותה גם לאחר שהוא נפגע.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח אשר מבטיח כניסה חודשית קבועה לאדם שהוגדר כאחד שאינו יכול להמשיך לעבוד.

ואכן אנשים אשר רכשו ביטוח אובדן כושר עבודה יכולים להשתמש איתו רק בזמנים בהם התרחש המצב אשר מונע מהם את האפשרות להמשיך לעבוד.

בעת כניסה לעבודה חדשה יש צורך לרכוש במיידית ביטוח זה, משום שאין האדם יכול לדעת מה יכול להתרחש עימו בעתיד ועל כן עדיף להיות מבוטחים מראש.

ביטוח אובדן כושר עבודה מעניק כיסוי בתנאי שגילו של המבוטח אינו עולה על גיל 67.

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא ביטוח אשר מעניק לאדם כספים כאשר הוא נפצע, אך הכספים לא ניתנים ישר בעת הפציעה אלא לאחר כתקופה של 3-6 חודשים, במהלך תקופה זו הביטוח בודק שאכן האדם איננו כשיר לעבוד ואם אכן הוא אינו כשיר אזי הוא יכול להתחיל לקבל את קצבת ביטוח אובדן כושר עבודה.

טרם בחירת ביטוח אובדן כושר עבודה ניתן לבדוק את כל הביטוחים השונים ולבחור באלו אשר מציעים את התנאים הרלוונטיים ביותר עבורכם.

כל אחת מחברות הביטוח משתדלת להעניק את השירות הטוב ביותר עבור לקוחותיה וזאת על מנת שלקוחות החברה אינם ירצו לעבור לחברת ביטוח אחרת.

אדם אשר נכנס לעבוד בעבודה מכל סוג חייב לבטח את עצמו בביטוח אובדן כושר עבודה משום שעל ידי כך האדם יכול להמשיך לעבוד ראש שקט, לא ניתן לתכנן ולצפות מראש את אשר עלול להתרחש ועל כן מומלץ להיות מבוטחים בביטוח זה.

במהלך כל חודש משלם העובד סכום מסוים עבור הביטוח ובעת שמתרחש מצב של אובדן כושר אזי הוא מבוטח.

 

About the author

Kate

Leave a Comment