Uncategorized

ביטוח מנהלים | אחריות מקצועית | ביטוח סחר- ביטוח אחריות מקצועית

business-card-427511__180
Written by Kate

ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית זהו ביטוח אשר נועד לכל אותם בעלי מקצוע חופשיים.

בעלי מקצוע חופשיים הכוונה לאלו אשר עוסקים במקצועות המתנהלים מול לקוחות. יש לקחת בחשבון ולדעת שכאשר נכנסים לעבוד בעבודות המתנהלות אל מול לקוחות אזי יכולות להתקיים תביעות רבות מול המטפלים, שכן מטופלים רבים מרגישים שלעיתים נעשתה עמהם עוולה ורשלנות והטיפול שהם קיבלו הוא איננו טיפול ראוי וטוב ועל כן הם תובעים את אותם מטפלים.

לשם כך ישנו ביטוח אחריות מקצועית אשר נועד על מנת להגן על כל אותם בעלי מקצוע חופשיים.

כאשר האדם יודע שישנו כיסוי העומד מאחוריו אזי הוא יכול להמשיך להתנהל בעבודתו באופן רגיל ללא חשש וללא דאגות.

אדם אשר עובד במקצוע מול לקוחות ואינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית עלול אף להפסיד כספים רבים בגין ריצות ובגין אותם תביעות שנעשות מולו.

אותה רשלנות יכולה פעמים רבות לנבוע מתמימות לב לחלוטין.

ישנם לקוחות המגיעים עם ציפיות גבוהות מדי ועל כן הם מרגישים שהם אמורים לקבל שירות מעל המשוער אך אין הדבר כן. כמובן שלא ניתן אל מול איזה סוג של לקוחות צריכים לתת את הטיפול (לקוחות קלילים יותר או כבדים אשר מחפשים אחר שירות יוצא דון עבורם) ועל כן מומלץ להיות מכוסים מראש באותו ביטוח.

ניתן לברר מידע אודות הפוליסות השונות, כל פוליסה כמובן תרצה להעניק את הטוב ביותר ללקוחותיה ועל כן יש לברר היטב מהם התנאים העומדים לרשותכם טרם בחירת הביטוח אחריות מקצועית.

אנו חיים במציאות שעניין התביעות בה הפך להיות דבר פופולארי מאד, מטופלים רבים מודעים לכך שכיום הם יכולים לתבוע את המטפלים שלהם כאשר אינם מגישים להם שירות מתקדם כמו השירות אשר ציפו לו ועל כן הם מבצעים תביעות, בעל מקצוע אשר איננו מכסה את עצמו בביטוחים שונים המגנים עליו נגד כאלה מקרים יכול תוך זמן קצר לראות באובדן כספי רב ואולי אף באובדן מקום עבודתו.

על כן הביטוחים הללו קמו, על מנת להגן על האדם, אזי אם הנך אדם שכיר או עצמאי ועבודתך היא הענקת שירות מסוים ללקוחות עליך לבטח טרם עת את עצמך על ידי ביטוח אחריות מקצועית.

About the author

Kate

Leave a Comment