Uncategorized

ביטוח לאומי אובדן כושר עבודה – ביטוח אובדן כושר עבודה

man-255544_640
Written by Kate

ביטוח לאומי אובדן כושר עבודה  – ביטוח אובדן כושר עבודה

 

ביטוח אובדן כושר עבודה הוא מבין תוכניות הביטוח המשתלמות ביותר משום שעל ידי ביטוח זה האדם יודע שהוא מכוסה בעבודתו.

ביטוח אובדן כושר עבודה נחשב כמו תכנית חסכון פנסיונית, ואכן כל אדם אשר עובד בעבודה מסודרת חייב שיהיה לו ביטוח זה משום שעל

ידי ביטוח זה הוא יודע שהוא מכוסה מפני נזקים.

 

ישנם אנשים אשר איבדו את האפשרות לעבוד, דבר זה יכול לאפשר להם לעבוד כמו שעבדו טרם לכן, בין אם זה משום שאיבדו את האפשרות לעבוד כתוצאה מפציעה ובין אם זה כתוצאה ממחלה, עדיין זה נחשב תחת קטגוריית אובדן כושר בעבודה ועל כן ישנו ביטוח הנקרא ביטוח אובדן כושר עבודה אשר מעניק כיסוי מלא, על ידי ביטוח זה תינתן הכנסה חודשית למשך כל אותה תקופה שבה האדם איננו יכול לעבוד, וכל זאת כל עוד גילו של האדם אינו עולה על 67.

ביטוח זה תקף כאשר נשללת מהאדם האפשרות לעבוד באופן זמני או באופן קבוע בעיסוק שבו האדם היה עוסק או בעיסוקים דומים לכך.

כל המקרים הללו תקפים כאשר נשללת מהאדם האפשרות לנהל ביצועים של עבודה כתוצאה ממצב בראותי לקוי.

 

הביטוח של אובדן כושר עבודה זוהי דרך עבור מקור הכנסה חודשי באופן קבוע כאשר זה מחליף את המשכורת החודשית כתוצאה מפגיעה או ממחלה.

ניתנת אפשרות לרכוש את הביטוח אובדן כושר עבודה תחת פרמיה קבועה או תחת פרמיה משתנה.

הביטוח של אובדן כושר עבודה הוא ביטוח אשר משלם לעובד הנפג כאשר נשללה ממנו האפשרות לעבוד.

כאשר ישנו פיצוי חודשי אזי הוא מתבצע לאחר כ-3-6 חודשי המתנה, במהלך התקופה הזאת עדיין נמצא המבוטח תחת מצב של אודן כושר עבודה.

 

הנושא של ביטוח אובדן כושר עבודה הוא נושא אשר כולל עימו דברים רבים, אלו אשר רוכשים ביטוח זה מבטחים למעשה את עצמם תחת נזק כלשהו שיכול להתרחש להם במהלך העבודה.

 

כל אופן הקבלה של ההכנסה גורמת בעצם לפגיעה בהשתכרות כאשר העובד מצליח לעבוד בעבודה אחרת באופן שהוא חלקי או לא.

אין ספק שביטוח זה הוא חשוב מאד ויש צורך לכל עובד ובכל עבודה שיהיה לו את הביטוח הנ"ל.

About the author

Kate

Leave a Comment